Testületek

A DRHE vezető testülete a Szenátus. A Szenátus munkáját állandó és eseti bizottságok segítik.

A DRHE vezetője a rektor. A DRHE magasabb vezető tisztségviselői a rektor mellett:

a) az általános rektorhelyettes,
b) az oktatási rektorhelyettes,
c) az egyetemi főtitkár,
d) a gazdasági igazgató, aki munkakörét a fenntartó munkáltatói jogkörébe tartozóan látja el.

A DRHE vezetői az intézetvezetők.

A vezetés munkáját tanácsadó és egyéb testületek és tisztségviselők segítik, különösen:

a) a Rektori Tanács,
b) a Vezetői Értekezlet,
c) a Doktori Tanács elnöke,
d) a Doktori és a Habilitációs Tanács,
e) a Doktori Iskola Tanácsa,
f) a Tanulmányi Osztály vezetője,
g) a tanszékvezetők,
h) a DRHE - Egyetemi Kollégium igazgatója,
i) a könyvtárigazgatók,
j) az egyetemi lelkész,
k) a Gyakorló Általános Iskola igazgatója,
l) az Informatikai Szolgáltató Csoport vezetője,
m) a minőségügyi felelős,
n) a Szenátus bizottságai,
o) intézeti értekezletek,
p) összoktatói értekezlet,
q) alkalmazotti értekezlet.