TDK

Szakmai beszámoló Teológia, pedagógia és képzőművészet a református tudományművelésben

 

(Pályázati azonosító: NTP-HHTDK-16-0055)

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő jóvoltából Egyetemünk 905.000 Ft-os pályázati támogatást használhatott fel a 2016/2017-es tanév tehetséggondozó programjának megvalósításához. A Nemzeti Tehetség Program részeként kiírt pályázatra a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Szenátusának Tudományos Diákköri Tanácsa (DRHE TDT) állította össze azt a munkatervet, mely elsősorban az intézményi TDK-aktivitás fokozását, a kutató hallgatók tudományos fejlődésének előmozdítását tartotta szem előtt. A kitűzött cél elérése érdekében a DRHE TDT konferencia-tapasztalatokhoz és publikálási lehetőséghez juttatta Egyetemünk legtehetségesebb hallgatóit, valamint fejlesztette a TDK-zó hallgatók számára kialakított helyiség infrastruktúráját.
A programban vállalt fő programtevékenység az intézményi TDK-konferencia volt, mely a XXXIII. OTDK válogató versenyeként került megrendezésre a 2016. november 17-én. A hallgatói prezentációk két szekcióban hangzottak el, mindkét helyszínen szakmai zsűri értékelte az előadásokat. A Teológiai Szekcióban öt hallgató érdemelte ki az országos versenyre való továbbjutást: Damásdi Péter, Dicső Melinda, Erbach Viola, Kis Kendi Dávid és Simon Mátyás. A Pedagógiai Szekció versenyén négy indulóból három tanító szakos hallgató kvalifikálta magát az OTDK-ra: Apostol Anna, Bézi Orsolya és Kertész Enikő. A verseny és az eredményhirdetés izgalmai után állófogadással zárult a rendezvény.
Fő programtevékenységünk rövidtávú eredményeként könyvelhettük el TDK-zó hallgatóink országos sikereit. Az intézményi TDK-konferencia után több hallgatónk részt vett a szegedi Gerhardus Tudományos Diákköri Konferencián 2017. február 23–24. között. A versenyen Prém Alexandra I. díjat nyert, Dicső Melinda szintén I. helyezést ért el, Simon Mátyás II. helyezett lett, Damásdi Péter pedig különdíjban részesült. Helyezést elért hallgatóink egyúttal publikációs lehetőséghez is jutottak a szervezők jóvoltából. A tanév során lezajlottak a XXXIII. OTDK országos szekcióinak versenyprogramjai is, ahol végül hét hallgatónk mutatta be pályamunkáját három szekcióban. Közülük többen díjazottak is lettek: Bézi Orsolya a Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekciójában publikációs különdíjat nyert, a Társadalomtudományi Szekcióban Prém Alexandra II. helyezést, Erbach Viola szintén II. helyezést ért el, Dicső Melinda pedig különdíjjal tért haza. Az OTDK nevezéstől elállva a XX. Partiumi Tudományos Diákköri Konferencia versenyén mutatta be végül pályamunkáját Kis Kendi Dávid, aki szakosztályában II. helyezést ért el.
TDK-zó hallgatóink munkájának kézzelfogható eredménye az a folyóiratszám, melyben több tehetséges hallgatónk is publikálási lehetőséget kapott. Intézményünk tudományos szakfolyóirata, a STUDIA. Debreceni Teológiai Tanulmányok 2016/2-es száma két terjedelmesebb hallgatói tanulmányt közölt (Damásdi Dénes, Prém Alexandra), valamint további hat hallgató rövid kutatási összefoglalóját adta közre (Damásdi Péter, Berdéné Hákli Annamária, Dicső Melinda, Erbach Viola, Kis Kendi Dávid, Simon Mátyás).
 
A kiegészítő tevékenységek közül a legkorábbi a Magyarországi Református Egyház legmagasabb szintű tudományos fórumának munkájába engedett bepillantást két TDK-zó hallgató számára. A Doktorok Kollégiuma budapesti szekcióülésein 2016. augusztus 28–30 között Dicső Melinda és Prém Alexandra vehetett részt pályázati támogatással. A hallgatók részvétele nemcsak szakmai ismeretük elmélyítését, de szakmai kapcsolatrendszerük építését is szolgálta.
A TDT a tanév során két olyan házi konferenciát szervezett még kiegészítő programtevékenységként, melyen meghívott külső szakemberek előadásait volt lehetőség meghallgatni, valamint kötetlen műhelybeszélgetésen részt venni.
A két házi konferencia közül az első „Kép és Biblia” címmel került megszervezésre 2017. február 17-én. A rendezvény a Szalay Lajos biblikus grafikáit bemutató debreceni kiállításhoz kapcsolódott, mely a MODEM-ben volt megtekinthető február végéig. A konferencián közel harminc fő vett részt, köztük egyetemünk hallgatói, oktatói, lelkipásztorok, valamint érdeklődők. Öt előadás hangzott el két blokkban, délelőtt Dr. Németh Áron (DRHE) bibliai-teológiai nézőpontból, Kosinsky Richárd (KOGART) pedig művészettörténészként értékelte Szalay művészetét. A közös ebédet követő délutáni blokkot Dr. Vitéz Ferenc (DRHE) előadása nyitotta, melyben Szalay angyalábrázolásairól értekezett, majd Dr. Békési Sándor (KRE HTK) „grafikus-teológus” szólt a vonal felelősségéről. A konferenciát az esemény főszervezőjének, Dr. Kókai Nagy Viktornak (DRHE) a prezentációja zárta. Az előadásokhoz kapcsolódó hallgatói kérdések és hozzászólások mentén intenzív diszkusszió is kibontakozhatott az egyes témák körül. A konferenciát megtisztelte Szalay Lajos unokahúga is, akinek személyes hangvételű hozzászólásai különösen is meggazdagították a rendezvényt. Zárásként a résztvevők közösen átvonultak a MODEM-be és megtekintették a Szalay-kiállítást, kötetlen formában továbbgondolva és kiértékelve a hallottakat. 
A másik házi szervezésű konferencia az évenként szokásos intézményi Tehetségnap volt, melynek célja a tudományos munka iránti érdeklődés felkeltése, a TDK-tevékenység perspektíváinak felmutatása. A Tehetségnap 2017. április 27-én zajlott, melyre két vendégelőadót hívtak meg a szervezők: Bakonyiné dr. Kovács Bea tantárgypedagógiai, Dr. Németh Dávid pedig valláspedagógiai előadást tartott egyetemünk érdeklődő hallgatói számára. A plenáris előadásokat követően közös ebéd, majd műhelybeszélgetés következett. A kötetlen és mindenki számára nyitott beszélgetés során a tudományos diákköri munka lehetőségeiről esett szó, ezen belül pedig tehetséges hallgatóink saját TDK-kutatásaikról, és különböző versenytapasztalataikról számoltak be.
Kiegészítő tevékenységként a TDT a tudásbázis bővítését vállalta, valamint folytatta az NTP 2015-ös pályázati támogatásából megkezdett infrastrukturális fejlesztést. Az egyetemünk főépületében kialakított TDK-szoba kézikönyvtára több hasznos kötettel bővült a pályázati támogatás révén, intézményünk szakkönyvtárába pedig újabb két kötet kerülhetett a nívós Encyclopedia of the Bible and its Reception sorozatból (Vol. 3. és 7.). A tanév során beszerzett kézikönyvek, lexikonok, szótárak alapvető segítséget jelentenek a mindenkori a TDK-zó hallgatóink számára kutatási munkájuk végzéséhez. A TDK-szoba egy spirálozóval, tonerekkel, nyomtatópapírral, irodaszerekkel és egy 3TB-os külső winchesterrel gazdagodott, mely materiális segítséget jelent a TDK-dolgozatok megfelelő példányszámú elkészítéséhez.
 
Dr. Németh Áron, TDT-elnök

 

Galéria