Szabályzatok

Szabályzat neve Elfogadva Módosítva
Szervezeti és Működési Szabályzat 2011.06.27. 1(2011.10.04.) 2(2011.12.06) 3(2012.01.31.) 4(2012.03.13.)
5(2012.06.26.) 6(2012.09.14.) 7(2013.03.19.) 8(2013.05.14.)
9(2013.09.24.) 10(2013.12.10.) 11(2014.05.06.) 12(2014.09.23.)
13(2015.02.23.) 14(2015.04.28.) 15(2015.11.10.) 16(2016.06.21.)
17(2016.09.27.) 18(216.12.13.) 19(2017.05.09.)  
Hallgatói felvételi szabályzat 2012.04.17. 1(2013.02.12.) 2(2013.03.19.) 3(2013.09.24.) 4(2014.05.06.)
5(2014.11.18.) 6(2015.02.03.) 7(2015.12.15.) 8(2016.05.10.)
9(2016.12.13.)      
Tanulmányi és vizsgaszabályzat 2011.08.29. 1(2011.10.04.) 2(2011.12.06.) 3(2012.01.31.) 4(2012.03.13.)
5(2012.04.17.) 6(2012.09.14.) 7(2013.06.11.) 8(2013.09.24.)
9(2014.11.18.) 10(2015.04.28.) 11(2015.06.16.) 12(2015.12.15.)
13(2016.12.13.) 14(2017.02.07.) 15(2017.06.20.)  
Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 2012.01.31. 1(2012.05.08.),  2(2012.06.26.) 3(2013.05.14.) 4(2014.06.17.)
5(2015.02.05.) 6(2015.06.16.) 7(2016.05.10.) 8(2016.12.13)
9(2017.03.28.) 10(2017.06.20.)    
HÖK Alapszabálya 2016.05.10. 0(2016.05.10.)  
Doktorandusz Önkormányzatának Alapszabálya 2013.09.24. 0(2013.09.24.) 1(2015.12.15.)    
Erasmus Szabályzat 2013.04.16. 0(2013.04.16) 1(2016.11.15.) 2(2017.05.19.)  
Legációs Szabályzat 2012.02.21. 1(2013.06.11.) 2(2015.04.28.) 3(2016.05.10.) 4(2017.05.09.)
Tudományos Diákköri Szabályzata 2012.03.13 0(2012.03.13.) 1(2016.11.15.)
A Hallgatók Minősítési Eljárásának Szabályzata 2014.12.16. 1(2014.12.16.)
A DRHE Hallgatóinak Fegyelmi Szabályzata 1998.11.11. 1(2012.02.21.) 2(2012.11.13.) 3(2015.06.16.)  
Foglalkoztatási Követelményrendszer 2012.04.17. 1(2012.09.14.) 2(2014.01.17.) 3(2014.05.06.) 4(2014.12.16.)
5(2016.05.10.) 6(2016.12.13.)    
Etikai kódex 2014.11.18. 0(2014.11.18.)  
Doktori és Habilitációs Szabályzat 2013.09.24. 1(2013.11.05.) 2(2014.06.17) 3(2014.12.16.) 4(2015.09.22.)
5(2016.05.10.) 6(2016.09.27.)    
Minőségbiztosítási Szabályzat 2013.12.10. 0(2013.12.10.)
1(2016.03.08.)
Egyetemi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2012.06.26. 1(2015.09.22.) 2(2017.05.09.) 3(2017.06.20.)  
Maróthi György Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata 2014.12.16. 0(2014.12.16.)
1(2016.02.02.)
Egyetemi Kitüntetések és Címek Adományozásának rendje 2012.06.26. 1(2015.04.28.) 2(2017.02.07.)
Az Egyetemi Kutatás-finanszírozási Pályázat Szabályzata 2012.03.13. 1(2012.06.26.)
Iratkezelési Szabályzat 2015.06.16. 0(2015.6.16.) 1(2015.12.15.) 2(2017.02.07.)  
Pénz- és Vagyonkezelési szabályzat 2015.09.22. 0(2015.09.22.)
Informatikai Szabályzat 2012.06.26. 0(2012.06.26.)
1(2016.06.21.)
Demonstrátor Szabályzat 2016.03.08. 0(2016.03.08.)
Adatkezelési és közzétételi szabályzat 2016.12.13.  
Önköltségszámítási szabályzat 2017.05.09. 1(2017.05.09.)
Rektori rendelkezések    
Rektori rendelkezés: a képernyő előtti munkavégzésről 2013.09.02. 0(2013.09.02.)
1(2016.02.08.)
Rektori rendelkezés: az egységes munkarendről 2013.08.30.  
A DRHE hivatalos e-mail címeinek egységesítése 2015.03.30.  
Rektori utasitás: a DRHE Maróthi György Könyvtár állománygyarapítási keretének felosztása, valamint az állománygyarapítást és az állagmegóvást (érintő néhány egyébb kérdés tárgyában 2016.02.05.  
Rektori utasítás a tornaterem használatának rendjéről 2016.09.01.  
Rektori utasítás a DRHE - UniPass Kártya használatáról 2017.05.31. 1(2017.08.01.)  
Rektori utasítás a kollégiumi díjszabásról 2017.08.01. 1(2017.08.01.)