Romológiai pályázat

Romológia Tanszékünk által 2016 szeptemberében A hazai cigányság a 21. században - hagyományok, hagyományőrzés, hiedelmek, hitvilág

címmel meghirdetett pályázatunk I. helyezettei,közös pályamunkával: 

 

Maszlag Fanni, a Szent Miklós Görögkatolikus Roma Szakkollégium (Debrecen) diákja és Virág Ádám az Evangélikus Roma Szakkollégium (Nyíregyháza) hallgatója.

Dolgozatuk címe: 

    Roma nő, híd a tradíció és a munka világa között

 
Gratulálunk a nyerteseknek!
Ünnepélyes eredményhirdetésre és díjátadásra 2017. ápr. 5-én kerül sor a DRHE Scientia ac Educatio konferencián.

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Romológia Tanszéke

A hazai cigányság a 21. században - hagyományok, hagyományőrzés, hiedelmek, hitvilág

címmel pályázatot ír ki és Romológia TDK konferenciát hirdet Roma Szakkollégiumi Hallgatók részére.

 

Fővédnök: Dr. Bölcskei Gusztáv a DRHE rektora
Védnök: Langerné Victor Katalin az EMMI helyettes államtitkára

 

A pályázat témája:
A meghirdetett pályázatra olyan pályamunkákat várunk, melyek a hallgatók lakóhelyén a cigány közösségeikben

 • ma is élő - életeseményekhez (keresztelő, esküvő, halál, gyász stb.), életkorokhoz, nemhez kapcsolódó - szokásokat, hagyományokat, vagy
 • a cigány közösség hiedelmeit, hitvilágát tárgyalja, vagy
 • közösségük híres embereinek életútját, munkásságát mutatja be.

A pályázók a fenti témák közül egy kidolgozására vállalkozhatnak.

 

Pályázati feltételek:

 • Roma Szakkollégiumi tagság
 • Önállóan végzett kutatás
 • A dolgozat nem lehet már részletekben vagy egészében közölt anyag, 
  valamint leadott szakdolgozat.

 

A pályázat terjedelme:
Minimum 40 000 karakter, oldalanként 28 sor, soronként 90 leütés, sorkizárt igazítás, minden lapszélen 2,5 cm-es margó, 1,25 cm-es új bekezdésekkel. 12-es betűméret, Times New Roman betűstílus.

 

A pályázat benyújtása, értékelése és díjazása:
A tanulmányokat mind elektronikusan, mind nyomtatott formában kérjük - egyaránt jeligével ellátva - benyújtani. 
A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Romológia Tanszéke 2016. december 11-ig várja a pályamunkákat a szabone [dot] karman [dot] juditatdrhe [dot] hu e-mail címre elektronikus, továbbá nyomtatott formában a DRHE Romológia Tanszék, 4026 Debrecen, Kálvin tér 16. címre. 
A jeligével érkező nyomtatott példánynál kérjük lezárt borítékban a pályázó adatait és elérhetőségeit feltüntetni!

 

A beérkezett pályaműveket a DRHE Romológia Tanszéke által felkért szakmai bírálók 2017. január 31-ig értékelik. 
A nyertes pályázatok bemutatására ünnepélyes keretek között - a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Romológia TDK konferenciáján - kerül sor, 2017 februárjában.

 

A legjobb pályaművek készítői a következő díjazásban részesülnek: 

 • I. díj: 100 000 Ft
 • II. díj: 70 000 Ft
 • III. díj: 50 000 Ft

 

A bíráló bizottságnak jogában áll több I. II. és III. díjat, valamint különdíjat kiadni,,a pályaművek színvonalától függően a díjakat megosztani, visszatartani. 
A díjazásban nem részesült műveket a bizottság munkajutalomban részesítheti. A díjazott munkákat a pályázat kiírója kötetben kívánja megjelentetni.

 

A pályázatot és a konferenciát az Emberi Erőforrások Minisztériuma is támogatja.

 

A pályázatra meghívott Roma Szakkollégiumok:

 

I. A Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat tagjai:

  • Wáli István Református Cigány Szakkollégium - Debrecen
  • Jezsuita Roma Szakkollégium - Budapest
  • Nyíregyházi Evangélikus Roma Szakkollégium
  • Miskolci Görögkatolikus Cigány Szakkollégium
  • Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium
  • RefoRom Református Roma Szakkollégium - Budapest
  • Szent Miklós Görögkatolikus Roma Szakkollégium - Debrecen

    

   II. Nem keresztény roma szakkollégiumok:

   • Roma Szakkollégium - Eger
   • Lippai Balázs roma Szakkollégium - Hajdúböszörmény
   • Kaposvári Egyetem Roma Szakkollégiuma
   • Wlislocki Henrik Szakkollégium - Pécs

   Plakát

   Pályázati felhívás