Nyomtatványok

Tanulmányi információk

A dokumentum neve
Tájékoztató egyetemünkről és a szakokról
Államilag elismert nyelvizsgák
Szakdolgozati útmutató

 

 

Szakdolgozati útmutató

mellékletei

1. számú melléklet
2. számú melléklet
3. számú melléklet
4. számú melléklet
5. számú melléklet
 
                                                 Tanítási gyakorlat
2 hetes tanítási gyakorlat Megbízási szerződés minta 2017.
8 hetes tanítási gyakorlat Megbízási szerződés minta 2017.
Szociális munka - Ifjúságsegítő szakirány FOSZK képzésen 560 órás összefüggő szakmai gyakorlat  Megbízási szerződés minta 2017.

 

Beiratkozási lapok a 2017/18. tanévre
Református kántor szak
Hallgatói kérelmek
40 kredit feletti tantárgyfelvétel
Egyéni tanulmányi rend kérelme
Jogviszony megszüntetése - hallgatói bejelentés
Késedelmes regisztráció
Kredit beszámítási lap
Műveltségi terület leadása
Műveltségi terület változtatása
Nyelvvizsga beszámítási kérelem
Passzív félév/év kérelme
Rektori méltányossági kérelem
Szakdolgozati témaválasztás
Szakdolgozati témaváltoztatás
Tagozatváltoztatási kérelem
Tárgyfelvétel/késedelmes tárgyfelvétel
TDK tárgyfelvételi lap
Utólagos tárgy/kurzus leadás
Költségtérítés/önköltség mérséklése iránti kérelem
Kiegészítő műveltségterületi képzés
Tájékoztató
Egyéb kérelmek
Oklevél másodlat kiállításának kérelme
Nyilatkozat költség átvállalásáról

Letölthető dokumentumok szociális támogatáshoz

A dokumentum megnevezése
Igazolás a biztosított havi gyógyszerköltségéről
Igazolás a hallgatóval egy háztartásban élő, ápolásra szoruló hozzátartozó gondozásáról
Pályázati űrlap rendszeres szociális ösztöndíjhoz
Útmutató a szociális alapon adható intézményi juttatások pályázati űrlapjának kitöltéséhez