Nyomtatványok

Tanulmányi információk

A dokumentum neve
Tájékoztató egyetemünkről és a szakokról
Államilag elismert nyelvizsgák
Szakdolgozati útmutató

 

 

Szakdolgozati útmutató

mellékletei

1. számú melléklet
2. számú melléklet
3. számú melléklet
4. számú melléklet
5. számú melléklet
 
                                                 Tanítási gyakorlat
2 hetes tanítási gyakorlat Megbízási szerződés minta 2017.
8 hetes tanítási gyakorlat Megbízási szerződés minta 2017.
Szociális munka - Ifjúságsegítő szakirány FOSZK képzésen 560 órás összefüggő szakmai gyakorlat  Megbízási szerződés minta 2017.

 

Beiratkozási lapok a 2017/18. tanévre
Hallgatói kérelmek
40 kredit feletti beszámítás
Egyéni tanulmányi rend igénylése
Hallgató bejelentése hallgatói jogviszony megszüntetéséhez
Jelentkezési lap FOKSZ vizsgára
Kéthónapos/kéthetes tanítási gyakorlat jelentkezési lap
Kredit beszámítási lap
Műveltségterület leadása
Műveltségi terület változtatása
Nyelvvizsga beszámítása
Passzív félév/év kérelme 2 egybefüggő passzív félév után
Késedelmes regisztrációs lap
Rektori méltányossági kérelem
Részletfizetési kérelem
Szakdolgozati témaválasztás
Szakdolgozati témaváltoztatás
Tagozatváltoztatási kérelem
Tantárgyfelvételi/késedelmes tantárgyfelvételi kérvény
TDK tárgyfelvételi lap
Utólagos tantárgyleadási kérelem
Záróvizsgára jelentkezés
Költségtérítés/önköltség mérséklési kérelem
Intézményi közösségi munka – tárgyfelvételi lap
Kiegészítő műveltségterületi képzés
Tájékoztató
Egyéb kérelmek
Konzultációs igazolás esti/levelező tagozat
Oklevél másodlat kiállításának kérelme
Intézményi közösségi munka – tárgyfelvételi lap
Költségtérítés mérséklés iránti kérelmet
Nyilatkozat költség átvállalásáról

Letölthető dokumentumok szociális támogatáshoz

A dokumentum megnevezése
Igazolás a biztosított havi gyógyszerköltségéről
Igazolás a hallgatóval egy háztartásban élő, ápolásra szoruló hozzátartozó gondozásáról
Pályázati űrlap rendszeres szociális ösztöndíjhoz
Útmutató a szociális alapon adható intézményi juttatások pályázati űrlapjának kitöltéséhez