Nemzetközi kapcsolatok

Egyetemünk – a Debreceni Református Kollégium hagyományainak folytatásaként – nagy hangsúlyt fektet nemzetközi kapcsolataira úgy az oktatás, mint a kutatómunka területén. Hallgatóink számos ösztöndíj keretében tanulhatnak német, angol vagy magyar nyelven Hollandiától Ausztriáig és Németországig, Portugáliától Dániáig és Finnországig, Svájctól, Angliától (UK) és Írországtól az Egyesült Államokig, Csehországtól Romániáig, oktatóink pedig szintén számos országban végeznek rendszeresen vendégoktatói feladatokat, vagy folytatnak egyéni kutatómunkát.

A kiterjedt nemzetközi együttműködési rendszer részben a XVI. századig visszanyúló egyházi kapcsolatokra épül, s jelenleg elsősorban a MRE Zsinatának ösztöndíjai vagy a Gustav Adolf Werk pénzügyi támogatásai révén él tovább. Ugyanakkor az Európai Unió támogatásával megvalósuló felsőoktatási programok, mindenekelőtt az Erasmus, segítik régebbi partnereinkkel a kapcsolattartást, vagy tették lehetővé partnereink körének bővítését a nem hitéleti képzésben részt vevő hallgatók és oktatók számára.

Ösztöndíjaink:

Erasmus+ mobilitási ösztöndíjak
CEEPUS hálózat – hallgatói és oktatói ösztöndíjak
Campus Mundi ösztöndíjak

Zsinati ösztöndíjak (hitéleti szakos ösztöndíj)
Gustav Adolf Werk ösztöndíjak (teológus ösztöndíj)
Washington (USA) (teológus ösztöndíj)
New Brunswick (USA) (teológus ösztöndíj)

Önkéntes Diakóniai Év

Nemzetközi partnereink (felsőoktatási intézmények)

Erasmus-Iroda