Mintatantervek

2015/2016-os tanév mintatantervei

Mintatanterv Elfogadva Módosítva
Általános iskolai és középiskolai hittanár–nevelőtanár (sajátos felekezeti megnevezés: református vallás- és nevelőtanár) egyszakos osztatlan képzés 300 kredit –levelező munkarend – 2014.11.18. 0(2014.11.18) 1(2016.02.02.)
Általános iskolai és középiskolai hittanár–nevelőtanár (sajátos felekezeti megnevezés: református vallás- és nevelőtanár) egyszakos osztatlan képzés Egyszakos szakterület szerinti nem tanári szakra (okleveles református teológus-lelkész, okleveles református teológus szakképzettségre építve) EGYSZAKOS KÖZÉPISKOLAI TANÁRI KÉPZÉS VAGY EGYSZAKOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁRI KÉPZÉS – nappali munkarend –  2016.02.02.  
Általános iskolai és középiskolai hittanár–nevelőtanár (sajátos felekezeti megnevezés: református vallás- és nevelőtanár) egyszakos osztatlan képzés 300 kredit –nappali munkarend – 2016.02.02. 0(2016.02.02.) 1(2016.06.21.)
Általános iskolai és középiskolai hittanár–nevelőtanár (sajátos felekezeti megnevezés: református vallás- és nevelőtanár) egyszakos osztatlan képzés Egyszakos szakterület szerinti nem tanári szakra (okleveles református teológus-lelkész, okleveles református teológus szakképzettségre építve) EGYSZAKOS KÖZÉPISKOLAI TANÁRI KÉPZÉS VAGY EGYSZAKOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁRI KÉPZÉS – levelező munkarend –  2016.02.02.  
Általános iskolai és középiskolai hittanár–nevelőtanár (sajátos felekezeti megnevezés: református vallás- és nevelőtanár) egyszakos osztatlan képzés református hittanoktató (katekéta) szakképzettségre építve KÖZÉPISKOLAI HITTANÁR–NEVELŐTANÁR –nappali munkarend – 2016.02.02.  
Általános iskolai és középiskolai hittanár–nevelőtanár (sajátos felekezeti megnevezés: református vallás- és nevelőtanár) egyszakos osztatlan képzés református hittanoktató (katekéta) szakképzettségre építve KÖZÉPISKOLAI HITTANÁR–NEVELŐTANÁR –levelező munkarend – 2016.02.02.  
Általános iskolai és középiskolai hittanár–nevelőtanár (sajátos felekezeti megnevezés: református vallás- és nevelőtanár) egyszakos osztatlan képzés Egyéb főiskolai vagy egyetemi szintű, illetve mesterfokozatú tanári szakképzettség birtokában, újabb tanári szakképzettség megszerzésére irányuló egyszakos mesterképzés általános iskolai tanári szakképzettségre építve: ÁLTALÁNOS ISKOLAI HITTANÁR–NEVELŐTANÁR középiskolai tanári szakképzettségre építve: KÖZÉPISKOLAI HITTANÁR–NEVELŐTANÁR – nappali munkarend – 2016.02.02.  
Általános iskolai és középiskolai hittanár–nevelőtanár (sajátos felekezeti megnevezés: református vallás- és nevelőtanár) egyszakos osztatlan képzés Egyéb főiskolai vagy egyetemi szintű, illetve mesterfokozatú tanári szakképzettség birtokában, újabb tanári szakképzettség megszerzésére irányuló egyszakos mesterképzés általános iskolai tanári szakképzettségre építve: ÁLTALÁNOS ISKOLAI HITTANÁR–NEVELŐTANÁR középiskolai tanári szakképzettségre építve: KÖZÉPISKOLAI HITTANÁR–NEVELŐTANÁR – levelező munkarend – 2016.02.02.  
Általános iskolai és középiskolai hittanár–nevelőtanár (sajátos felekezeti megnevezés: református vallás- és nevelőtanár) egyszakos osztatlan képzés Tanító szakképzettség birtokában EGYSZAKOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁRI KÉPZÉS 
–nappali munkarend –
2016.02.02.  
Általános iskolai és középiskolai hittanár–nevelőtanár (sajátos felekezeti megnevezés: református vallás- és nevelőtanár) egyszakos osztatlan képzés Tanító szakképzettség birtokában EGYSZAKOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁRI KÉPZÉS 
–levelező munkarend –
2016.02.02  
2016.06.21. 0(2016.06.21.)
Biblioterápia szakirányú továbbképzési szak 2012.04.17. 0(2012.04.17.)
Teológia szak – nappali tagozat mintatanterv 2014.01.17. 0(2014.01.17.) 1(2016.02.02.)
2(2016.06.21.)
Teológia szak - lelkész szakirány mintatanterv 2014.01.17. 0(2014.01.17.) 1(2016.02.02.)
2(2016.06.21.)
TEOLÓGIA MINOR Részismereti képzés (50 kredit) levelező 2016.03.08. 0(2016.03.08.)
Katechéta–lelkipásztori munkatárs szak Katechéta szakirány nappali tagozat 2013.12.10. 0(2013.12.10.) 1(2016.03.08.)
2(2016.06.21.)
Katechéta–lelkipásztori munkatárs szak Katechéta szakirány levelező tagozat 2013.12.10. 0(2013.12.10.) 1(2016.03.08.)
2(2016.06.21.)
Református kántor alapszak (BA) 2013.12.10. 0(2013.12.10.) 1(2016.03.08.)
2(2016.05.10.) 3(2016.06.21.)
Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak nappali tagozat 2016.03.08. 0(2016.03.08.)
Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak levelező tagozat 2012.05.08. 0(2012.05.08.) 1(2014.06.17.)
2(2016.03.08.)  
Hittanár–nevelő MA szak Levelező tagozat 2013.01.07. 0(2013.01.07.) 1(2016.02.02)
Hittanár–nevelő MA szak nappali tagozat 2016.02.02. 0(2012.04.17) 1(2016.02.02)
Tanító szak – nappali tagozat 2014.05.06. 0(2014.05.06.) 1(2016.05.10.)
2(2016.08.31.) 3(2017.06.20.
Tanító szak – esti tagozat 2014.05.06. 0(2014.05.06.) 1(2016.05.10.)
2(2016.08.31.) 3(2017.06.20)
Tanító szak testnevelés és sport műveltségi terület/Testnevelés műveltségi terület (nappali tagozat) 2015.11.10. 0(2015.11.10.)
Tanító szak testnevelés és sport műveltségi terület kiegészítő képzés(tanítói diplomával rendelkezők számára) 2015.11.10. 0(2015.11.10.)
Informatikus könyvtáros szak – nappali tagozat   0 1(2016.06.21.)
Informatikus könyvtáros szak – esti tagozat   0 1(2016.06.21.)
Szociális és Ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés ifjúságsegítő szakirány nappali tagozat 2014 0(2014) 1(2015)
2(2016.06.21.)  
Család- és gyermekvédelem szakos pedagógus szakirányú továbbképzési szak   0
Drámapedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak   0
Fejlesztőpedagógus szakirányú továbbképzési szak   0
Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak   0
Testnevelés és sport műveltségi terület/Testnevelés műveltségi terület (esti tagozat) 2015.11.10. 0(2015.11.10.)
Református hit- és erkölcstanoktató szakirányú továbbképzési szak 2016.05.10.  
Református hit- és erkölcstanoktatói sztksz - képzési program 2016.05.10.  
Tanító szak –– műveltségi terület kiegészítő képzések mintatantervek 2016.05.10. 0(2016.05.10.) 1(2017.06.20.)

2014/2015-es tanév mintatantervei

Teológia szak - nappali tagozat
Teológia szak-lelkész szakirány - nappali tagozat
Katechéta-lelkipásztori munkatárs szak - nappali tagozat
Katechéta-lelkipásztori munkatárs szak - levelező tagozat
Kántor szak - nappali tagozat
Hittanár-nevelő szak - nappali tagozat
Hittanár-nevelő szak - levelező tagozat
Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak - nappali tagozat
Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak - levelező tagozat
Tanító szak - nappali tagozat
Tanító szak - esti tagozat
Tanító szak - műveltségi területek - kiegészítő képzései
Informatikus könyvtáros szak - nappali tagozat
Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés - nappali tagozat

2013/2014-es tanév mintatantervei

Teológia szak - nappali tagozat
Teológia szak - lelkész szakirány - nappali tagozat
Katechéta-lelkipásztori munkatárs szak - nappali tagozat
Katechéta-lelkipásztori munkatárs szak - levelező tagozat
Katekéta-lelkipásztori munkatárs szak - kiegészítő képzés - levelező tagozat
Református kántor szak - nappali tagozat
Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak - nappali tagozat
Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak - levelező tagozat
Tanító szak - nappali tagozat
Tanító szak - műveltségi területek - kiegészítő képzései
Tanító szak - esti tagozat
Informatikus könyvtáros szak - nappali tagozat
Kommunikáció- és médiatudomány szak - nappali tagozat
Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés - nappali tagozat
Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés - nappali tagozat

2012/2013-as tanév mintatantervei

Teológia szak - nappali tagozat
Teológia szak - lelkipásztor szakirány - nappali tagozat
Katechéta – lelkipásztori munkatárs szak - nappali tagozat
Hittanár – nevelő szak - levelező tagozat
Teológia minor szak
Tanító szak - nappali tagozat
Tanító szak - műveltségi területek - kiegészítő képzései
Ifjúságsegítő felsőfokú szakképzés - nappali tagozat
Ifjúságsegítő felsőfokú szakképzés - levelező tagozat
Kommunikáció- és médiatudomány szak - nappali tagozat
Informatikus könyvtáros szak - nappali tagozat
Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés - nappali tagozat
Sajtótechnikus felsőfokú szakképzés - nappali tagozat
Sportkommunikátor felsőfokú szakképzés - nappali tagozat

2011/2012-es tanév mintatantervei

Tanító szak - nappali tagozat
Tanító szak - levelező tagozat
Kommunikáció- és médiatudomány szak - nappali tagozat
Kommunikáció- és médiatudomány szak - levelező tagozat
Intézményi kommunikátor, Sportkommunikátor, Sajtótechnikus felsőfokú szakképzés - nappali tagozat
Ifjúságsegítő felsőfokú szakképzés - nappali tagozat
Teológia szak A - nappali tagozat
Teológia szak - lelkipásztor szakirány A - nappali tagozat
Teológia szak - lelkipásztor szakirány B - nappali tagozat

2010/2011-es tanév mintatantervei

Műveltségi területek tanító szakosoknak
Kommunikáció és médiatudomány szak - nappali tagozat
Katechéta lelkipásztori munkatárs, Kántor, Informatikus Könyvtáros szak - nappali tagozat
Ifjúságsegítő felsőfokú szakképzés - nappali tagozat
Intézményi kommunikátor, Sportkommunikátor, Sajtótechnikus felsőfokú szakképzés - nappali, levelező tagozat
Informatikus könyvtáros minor szak

2009/2010-as tanév mintatantervei

Kommunikáció és médiatudomány szak - nappali tagozat
Kommunikáció és médiatudomány szak - esti tagozat
Katechéta lelkipásztori munkatárs, Kántor, Informatikus Könyvtáros szak - nappali tagozat
Ifjúságsegítő felsőfokú szakképzés nappali tagozat
Intézményi kommunikátor, Sportkommunikátor, Sajtótechnikus felsőfokú szakképzés - nappali tagozat
Informatikus könyvtáros minor szak

2008/2009-es tanév mintatantervei

Tanító szak - nappali tagozat
Kommunikáció és médiatudomány szak - nappali tagozat
Ifjúságsegítő felsőfokú szakképzés - nappali tagozat

2007/2008-os tanév mintatantervei

Tanító szak - nappali tagozat
Kommunikáció és médiatudomány szak - nappali tagozat
Ifjúságsegítő felsőfokú szakképzés nappali tagozat

2006/2007-ös tanév mintatantervei

Tanító szak - nappali tagozat
Tanító szak - esti tagozat
Tanító szak - levelező tagozat
Kommunikáció és médiatudomány szak - nappali tagozat
Hitoktató szak, Kántor szak, Informatikus könyvtár szak