Magyar Tudomány Ünnepe 2016

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2016. november 23-án  doktoravatással egybekötött tudományos ülésszak megtartásával kapcsolódik a Magyar Tudomány Ünnepe 2016. rendezvénysorozathoz.

Világszerte számos reformátori hitvallás született, amelyek azt bizonyítják, hogy az egyház minden időben, adott történelmi helyzetben és társadalmi-politikai kontextusban igyekezett megfogalmazni a bibliai kijelentésből felismert isteni igazságot, s azt a hit és az élet zsinórmértékévé tenni.  A 450 éves II. Helvét Hitvallás világszerte az egyik legismertebb és legtöbb kiadást megért hitvallási irat, amelynek recepciója kritikus történelmi pillanatban (Magyarországon 1567-ben) biztosította a református hit követőinek a vallás- és lelkiismereti szabadság megélését, az egyház autonómiáját és egységét, valamint a teológiai tudományművelés megújulását. A kérdés, hogy az egyház, illetve a hívők közössége miképpen artikulálja hitbeli meggyőződését, következményekkel jár nemcsak az egyház szolgálatára, hanem a társadalmi együttélés rendjére, a közjó munkálására, a képzésre és a nevelésre, valamint a tudomány művelésére nézve. A II. Helvét Hitvallás elfogadása és hatástörténete mindezt eminens módon bizonyítja. Éppen ezért a Debreceni Református Hittudományi Egyetem tudományos szimpóziumán - a Magyar Tudomány Ünnep keretében, 2016. november 23-án - a hitvallási irat magyarországi és erdélyi recepciója, mai relevanciája, társadalometikai aktualitásai és gyakorlati-teológiai vonatkozásai kerülnek kifejtésre.  A szimpózium doktoravatással zárul.