Kiadványaink

A DRHE kiadványai

Studia Theologica Debrecinensis

A szakfolyóirat célkitűzése, hogy az intézményben a hittudományok területén folyó tudományos kutatás eredményeit tervszerűen és céltudatosan közölje hazai és nemzetközi viszonylatban.

Főszerkesztő: Fekete Károly, rektor

Felelős szerkesztő: Hodossy-Takács Előd

Szerkesztők:

 • Baráth Béla Levente
 • Fazakas Sándor
 • Kustár Zoltán
 • Molnár János
 • Peres Imre

 

Acta Theologica Debrecinensis

Főszerkesztő: Fekete Károly, rektor

Felelős szerkesztő: (a mindenkori kötet szerkesztője)

Szerkesztők:

 • Baráth Béla Levente
 • Fazakas Sándor
 • Kustár Zoltán
 • Peres Imre

Olvasószerkesztő:

 • Győri L. János

Mediárium

A folyóirat, egyebek mellett publikációs felülete is mindazoknak a kommunikáció-, média- és társadalom¬tudományok területén elért eredményeknek, kutatásoknak, tanulmányoknak, melyekkel az intézmény keretein belül foglalkoznak.

Főszerkesztő: Fekete Károly, rektor

Felelős szerkesztő: Baráth Béla Levente, Vitéz Ferenc

Szerkesztők:

 • Berek Sándor
 • Gonda László
 • Kmeczkó Szilárd,
 • Lovas Kiss Antal
 • Pusztai Gabriella
 • Oláh Róbert

 

Orando et laborando. A DRHE évkönyve

 

A DRHE évkönyve, mely az intézmény életét, eseménynaptárát, adatait bemutató és mellette tudományos tanulmányokat közreadó kötet.

http://www.drhe.hu/akkreditacios-anyagok

Főszerkesztő: Fekete Károly, rektor

Felelős szerkesztők: Baráth Béla Levente, Kustár Zoltán

Szerkesztők:

 • Pinczésné Palásthy Ildikó
 • Kmeczkó Szilárd

+ 1 fő hallgató, a HÖK delegáltjaként

 

Tanulmányi füzetek. Debreceni Református Hittudományi Egyetem

Az egyetemen folyó tanulmányi munkát támogató időszaki kiadványsorozat, mely egységes formai keretek között biztosítja az intézmény oktatói által írt, szerkesztett tankönyvek, lektorált jegyzetek, tanulmányi segédletek megjelenését.