Intézetek, tanszékek

DRHE hitéleti intézetei, tanszékei

Teológiai Intézet

Név/beosztás E-mail cím Épület/Szoba
Telefon/mellék
Dr. Hodossy-Takács Előd
intézetvezető
takacseatdrhe [dot] hu II/216 18519
52/518-519
Lapis-Lovas Anett Csilla
oktatásszervező
lovas [dot] anettatdrhe [dot] hu II/216 18527
52/518-527
Kőszeginé Pótor Erika
oktatásszervező
koszegine [dot] erikaatdrhe [dot] hu II/216
18527
52/518-527

DRHE nem hitéleti intézetei és tanszékei

Kölcsey Ferenc Tanítóképzési Intézet

  • Pedagógia és Pszichológia Tanszék
  • Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék
  • Idegen Nyelvi Tanszék
  • Természettudományi Tanszék
  • Matematika és Informatika Tanszék
  • Rajz- és Vizuális Nevelés Tanszék
  • Testnevelési Tanszék
Név/beosztás E-mail cím ÉpületSzoba Telefon/mellék
Dr. Eged Alice
intézetvezető
eged [dot] aliceatdrhe [dot] hu
II/224
518-511
Németi Balázs
nemeti [dot] balazsatdrhe [dot] hu
II/224
518-563