Gyakorló Általános Iskola

Gyakorlati képzés

A DRHE tanító szakos hallgatói iskolai gyakorlatukat a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskolában teljesítik. Az iskola 8 évfolyamos, alsó tagozatban 21, felső tagozatban 15 osztállyal működik. A gyakorlati képzés 8 osztályban, 8 kinevezett szakvezetővel folyik. A felső tagozatos műveltségterületi gyakorlat (TGMT2), az egyéni tanítási gyakorlat (TGEG4) és az összefüggő komplex szakmai gyakorlat (TGEG5) bármely más osztályban történhet, megbízott szakvezetők irányításával. Az osztályokhoz történő besorolás után 6-7 fős hallgatói csoportok gyakorolnak egy-egy osztályban, ami lehetővé teszi a kiscsoportos tanítási gyakorlatot. A képzés és az osztályokhoz történő csoportbeosztás koncepciója az, hogy a négy féléves csoportos tanítási gyakorlat alatt a hallgatók négy évfolyamon, lehetőleg két szakvezető irányításával minden tárgyat (közismereti és készségtárgyat) tanítsanak.

A gyakorlóiskolában biztosított a személyi feltételrendszer a gyakorlatorientált és minőségi képzéshez.

Ugyanez vonatkozik a tárgyi feltételekre is. A gyakorlat tágas tantermekben, sok esetben szaktantermekben történik. A tanítási órák megbeszélésére, értékelésére megbeszélő-helyek állnak rendelkezésre. A hallgatók igénybe vehetik a 35.000 kötetes könyvtárat, melyben szakkönyvek, szakfolyóiratok, pedagógiai segédanyagok, IKT eszközök segítik a gyakorlati felkészülést. Az említett szaktantermek jól felszereltek, biztosítják a sikeres tanítási órák megtartását. A hallgatók rendelkezésére áll emellett két digitális táblás tanterem is.A gyakorlati képzés rendszere

A gyakorlati képzés helyszíne: Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola. Együttműködési megállapodás keretén belül magas évfolyamlétszám esetén a Debreceni Egyetem Arany János Gyakorló Általános Iskolájában is gyakorolnak hallgatói csoportjaink.

A gyakorlati képzés tágabb értelemben magába foglalja az egyéni és csoportos hospitálásokat, a csoportos képességfejlesztő gyakorlatokat, az egyéni és a csoportos tanítási gyakorlatokat, illetőleg foglalkozásokat.

Szűk értelemben azonban a szaktárgyi órák terhére végzett csoportos látogatások értendők ezen órák gyakorlatorientált képzési programjába, az egész képzést átható elv tényleges gyakorlati terepeként. A csoportos képességfejlesztő gyakorlatok – tartalmukban és gyakorlataik révén – a Pedagógia és Pszichológia Tanszék kompetenciájába tartoznak.

A tényleges gyakorlati képzés formái:


  • egyéni komplex pedagógiai gyakorlat (hospitálások)
  • csoportos tanítási gyakorlat
  • műveltségterületi csoportos tanítási gyakorlat
  • egyéni tanítási gyakorlat
  • összefüggő komplex szakmai gyakorlat
  • zárótanítás

www.kistk.hu