Felvételizőknek

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem pótfelvételt hirdet hitéleti és világi szakjaira a 2017/2018-es tanévre:

  • református teológia szak
  • református teológia szak lelkész szakirány
  • vallás- és nevelőtanár osztatlan szak
  • pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés MA szak (pasztorális tanácsadás szakirány)
  • katekéta-lelkipásztori munkatárs BA szak, katekéta szakirány
  • református kántor BA szak
  • hit- és erkölcstanoktatói szakirányú továbbképzési szak
  • tanító BA szak
  • kiegészítő műveltség területi képzés tanítóknak
  • szakirányú továbbképzések (http://www.drhe.hu/felnottkepzesi-kozpont)

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem pótfelvételt hirdet a 2017/2018. tanévre az alábbi szakjaira:

Hitéleti képzéseink

Nem hitéleti képzéseink

Református Teológia szak - osztatlan képzés (10 félév) nappali tagozat

Tanító szak - BA alapszak (8 félév) nappali és esti tagozat

Református Teológia szak lelkész szakirány - osztatlan képzés (12 félév) nappali tagozat

Kiegészítő műveltségi területi képzés tanítóknak (2 félév) esti tagozat

Jelentkezési lap

Katekéta-lelkipásztori munkatárs szak - katekéta szakirány - BA alapképzés (6 félév) nappali és levelező tagozat

 

Református kántor szak - BA alapképzés (6 félév) nappali tagozat

 

Vallás- és nevelőtanár szak – osztatlan képzés (10 félév) nappali tagozat

 

Vallás- és nevelőtanár szak – levelező tagozat lelkészi, tanári vagy hitoktatói végzettségre épülve (2 – 4 félév)

 

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés MA szak – pasztorális tanácsadás specializáció – 4 félév levelező tagozat (bármely hitéleti végzettséggel)

 

Hit- és erkölcstanoktatói szakirányú továbbképzési szak (4 félév) levelező tagozat (pedagógus végzettséggel)

Jelentkezési lap

 


A tanító szakra az alkalmassági vizsga időpontja: 2017. augusztus 22. 10 óra

Az alkalmassági vizsga díja 4000,- forint, melyet az alábbi számlaszámra kérjük átutalni: Tiszántúli Református Egyházkerület 11738008-20011428 (a megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni a jelentkező nevét)


Külön értesítés nélkül kérünk minden tanító szakra jelentkezőt, hogy a megadott időpontban jelenjen meg az alkalmassági vizsgán a DRHE Tanulmányi Osztályán (4026 Debrecen, Kálvin tér 16. 218-as iroda) Az alkalmassági vizsgára feltétlenül hozza magával a szükséges orvosi igazolást!

Tudnivalók az alkalmassági vizsgáról

Világi szakjainkra csak a felvi.hu központi rendszeren keresztül lehet jelentkezni 2017. augusztus 7-ig, az ott megadott feltételeknek megfelelően!


A hitéleti szakokra való jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

A DRHE hitéleti képzéseire a jelentkezés nem az államilag rendszeresített nyomtatványon történik. Jelentkezési lapok a lap alján letölthetők. A felvételi eljárás díját (3000,- Ft.) az alábbi számlaszámra kérjük átutalni: Tiszántúli Református Egyházkerület 11738008-20011428 (a megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni a jelentkező nevét)

Jelentkezési határidő: 2017. augusztus 18.

A jelentkezéseket mindenképpen postán kérjük beküldeni!

Az alkalmassági vizsga időpontja: 2017. augusztus 24. 9 óra

Külön értesítés nélkül kérünk minden hitéleti szakra jelentkezőt, hogy a megadott időpontban jelenjen meg az alkalmassági vizsgán a DRHE Tanulmányi Osztályán (4026 Debrecen, Kálvin tér 16. 218-as iroda)


Alapszakra és osztatlan képzésre jelentkezők esetében kötelezően csatolandó a jelentkezési laphoz:

- református konfirmációról szóló igazolás,
- a lakóhely szerint illetékes református lelkész ajánlólevele (az illetékes lelkész családi érintettsége esetén a lakóhely szerint illetékes református esperes ajánló­levele),
- református gimnáziumok diákjai esetében a lelkészi ajánláson túl a vallástanár ajánlólevele*,
- saját kézzel írt önéletrajz (1,5–2 oldal),
- a középiskolai bizonyítvány másolata,
- érettségi bizonyítvány másolata,
- azok esetében, akik nem a felvételi eljárás évében érettségiztek, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány,
- 3000.- Ft felvételi díj befizetését igazoló dokumentum másolata,
- a többletpontok beszámítására való jogosultságot igazoló dokumentumok másolata,
- előnyben részesítésre való jogosultságot igazoló dokumentumok.
(Az osztatlan vallás és nevelőtanár szakra lelkészi, tanári vagy hitoktatói diplomával rendelkezőknek az oklevél másolata szükséges (nem szükséges az érettségi és a középiskolai bizonyítvány))

Kárpátaljáról jelentkezők esetében, minden szakra szükséges a püspöki ajánlás!


A teológia szak – lelkész szakirányra jelentkezők esetében a fentieken túl kérjük a felvételi űrlaphoz csatolni:

- nem a Tiszántúli Református Egyházkerületből jelentkezők esetén az illetékes református püspök írásbeli hozzájárulását,
- két évnél korábbi református konfirmációról szóló igazolást,
- minden esetben erkölcsi bizonyítványt.


A pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszakra jelentkezők esetében a jelentkezési laphoz csatolandó:

- saját kézzel írt önéletrajz (1,5-2 oldal),
- oklevél másolata (hitéleti szakon szerzett),
- nem a felvételi eljárás évében diplomát szerzők esetében 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
- a lakóhely szerint illetékes lelkipásztor ajánlólevelét,
- egyháztagság igazolását,
- 3000.- Ft felvételi díj befizetését igazoló dokumentum másolata,
- a többletpontok beszámítására való jogosultságot igazoló dokumentumok másolata,
- előnyben részesítésre való jogosultságot igazoló dokumentumok.


Egyetemünk egyetlen hitéleti szakján sincs kötelező tantárgyi felvételi vizsga, a jelentkezők felvételéről az intézmény a középiskolából hozott pontok és az érettségi tantárgyak osztályzata (Mesterszakok esetében a megszerzett alapdiploma eredménye) alapján dönt; a pályaalkalmasságot alkalmassági vizsgán mérjük fel.

Az alkalmassági vizsga (írásbeli kifejezőkészség, beszédtechnika, ének-zene alkalmassági) a teológia, a teológia-lelkész, a vallás- és nevelőtanár, a katekéta-lelkipásztori munkatárs és a kántor szakon is feltétel. A mesterszakra jelentkezők csak alkalmassági elbeszélgetésen vesznek részt.

Az alkalmassági vizsga és elbeszélgetés időpontja a hitéleti szakokon: 2017. augusztus 24. 9 óra. Kérjük, hogy minden jelentkező külön értesítés nélkül jelenjen meg a megadott időpontban a Tanulmányi Osztályon.

 A Jelentkezési lapokat az alábbi címre kell postán beküldeni augusztus 18-ig:

DRHE Tanulmányi Osztály
4026 Debrecen, Kálvin tér 16.
 
A Tanulmányi Osztály elérhetőségei:
Dr. Kustár Zoltánné tanulmányi osztályvezető:
tanulmanyiatdrhe [dot] hu; 52/518-515 (augusztus 7-18. között csak e-mailben)


Jelentkezési lap

Jelentkezési lap - MA

Jelentkezési lap  - szakirányú továbbképzés

Jelentkezési lap – kiegészítő mű