Felvételi információk

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Iskolája

felvételt hirdet a 2017/2018. tanévre nappali és levelező tagozatra.

A jelentkezés határideje 2017. április 30. 
DRHE Doktori Iskola, 4026 Debrecen, Kálvin tér 16.

A jelentkezési díj 6000.-Ft, melyet a Tanulmányi Osztálytól kért csekken lehet befizetni. Átutalás esetén a következő folyószámlára lehet utalni: Tiszántúli Református Egyházkerület, 11738008-20011428. Megjegyzésbe kérjük beírni: „doktori felvételi”.
Jelentkezési lap letölthető a lap alján.

A meghirdetett doktori témák megtekinthetők a DI honlapján http://old.drhe.hu/aktualis-temakiirasok illetve a www.doktori.hu oldalon.
További tudnivalók a DRHE Doktori Szabályzatában megtalálhatók illetve érdeklődni lehet a a Doktori Iskola doktoriatdrhe [dot] hu e-mail címén. 

A felvételi vizsga várhatóan június 14-én lesz.
 
További információk: DRHE Doktori Iskola 
Szilágyiné Asztalos Éva oktatásszervező
Telefon: 52/518-502
e-mail: doktoriatdrhe [dot] hu
Cím:  4026 Debrecen, Kálvin tér 16. II. emelet 214.

 

A doktori programra való jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

a)   legalább "jó” minősítésű egyetemi teológiai oklevél, vagy egyetemi képzésben / mesterképzésben szerzett oklevél,
b)  rövid életrajz,
c)   korábbi szakmai-tudományos tevékenységéről szóló beszámoló,
d)  erkölcsi bizonyítvány,
e)   egy B2 (korábban középfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű más dokumentum valamely élő idegen nyelvből,
f)  egy rövid, 20–50 oldal terjedelmű, tudományos igényű konzultációs dolgozat,
g)   munkaviszonyban állók esetében munkáltatói igazolás, egyházi alkalmazottak esetében szolgálati bizonyítvány,
h)   a választott doktori téma megnevezése és az adott témát kiíró témavezető írásbeli befogadó nyilatkozata,
i)   nyilatkozat arról, hogy  2 évre visszamenőleg doktori fokozat megszerzésére irányuló sikertelen eljárása nem volt.

TÁJÉKOZTATÁS

Az Országgyűlés 2015. december 1-i ülésnapján fogadta el az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi CCVI. törvényt, amely megjelent a Magyar Közlöny 2015. évi 195. számában a 26095. oldalon.
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításával a doktori képzés rendszere 2016. szeptember 1-től átalakul.
A legfontosabb változások a következők:

A doktori képzésben legalább 240 kreditet kell szerezni, a képzési idő nyolc félév.
A doktori képzés két szakaszból áll: az első négy félév a "képzési és kutatási", a második a "kutatási és disszertációs" szakasz. A negyedik félév végén, a képzési és kutatási szakasz lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri és értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt.

A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül be kell nyújtania doktori értekezését.

Az államilag támogatott nappali képzéses doktorandusz ösztöndíj havi összege a képzési és kutatási szakaszban 140.000 Ft, a kutatási és disszertációs szakaszban 180.000 Ft. Sikeres védés esetén a doktorandusz egyszeri 400.000 Ft támogatásban részesül.

Költségtérítéses formában 60.000.-Ft/félév a képzés díja.

Az új szabályokat először a 2016/2017. tanév első félévében doktori képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatókra kell alkalmazni.