Eredményeink

Tanulmányi verseny-eredmények:

XXIII. Országos Szendrei János Matematikaverseny

Egyetemünk tanító szakos csapata ötödik helyezést ért el a 2014.  november 14-16. között Vácott megrendezett, XXIII. Országos Szendrei János matematika feladatmegoldó versenyen.

A csapat tagjai:

Bazsa Celesztin Márk (3. évfolyam)

Revák Eszter (2. évfolyam)

Tóth Adrienn (3. évfolyam)

Zábó Virág (1. évfolyam)

Az egyéni versenyen Bazsa Celesztin Márk negyedik helyezést ért el.

A hallgatókat T. Nagy Judit készítette fel a versenyre.


Kiemelkedő tanulmányi munka, tanulmányi versenyeredmények

A 2011-12-es tanévben köztársasági ösztöndíjban részesült hallgatók:

Hitéleti szakokon (a DRHE fölterjesztettjei):
Czető Norbert ­– teológia szak – lelkipásztor szakirány,
Tárnok Dávid – teológia szak.

Nem hitéleti szakokon (a volt KFRTKF fölterjesztettjei):
Daróczi Enikő – tanító szak,
Hajnal Ágnes – tanító szak,
Lakatos Edina – tanító szak,
Török Tímea – kommunikáció és médistudomány szak.

 
Tanulmányi verseny-eredmények:

Országos Szendrei János Matematikaverseny

Negyvennégy hallgató és tizenhét oktató részvételével 2011. november 10–12. között Vácon, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rendezte meg az idei Országos Szendrei János Matematikaversenyt.
Egyetemünk csapata 5. helyezett lett. A csapat tagjai: Szabó Ferenc Szilárd, Madarasi Zsófia, Szőke Szilvia és Papp Bettina. Egyéni kategóriában Szabó Ferenc Szilárd kapott kiemelt dicséretet. A hallgatókat dr. Tarcsi Margit tanárnő készítette fel, és Herendiné dr. Kónya Eszter vezette.

Pető József Országos Számítástechnikai Verseny

Debrecenben, egyetemünk Informatikai Tanszékének szervezésében, 2011. november 10–21. között zajlott le – virtuális felületen – az országos számítás­technikai verseny, melyen az ország tanítóképző intézményeinek 32 hallgatója vett részt.
Egyetemünk hallgatói közül a Pető József Alapítvány különdíjait kapták: Varga Teréz, Vajda Szilvia, Nagy Henrietta, Koczka József és Tóth Károly. Felkészítő oktatóik dr. Cserhátiné Vecsei Ildikó, Papp Gyula és Vágvölgyi Csaba adjunktusok voltak.

II. Kárpát-medencei Keresztény Tudományos Diákköri Konferencia

A hitéleti képzésben részt vevő hallgatók számára meghirdetett ökumenikus és nemzetközi tanulmányi verseny második fordulójára 2011. november 17-én és 18-án, a rendezői feladatokat is ellátó Gál Ferenc Hittudományi Főiskolán, Szegeden került sor. A megmérettetésen ebben az évben l58 római katolikus, 18 református, 1 evangélikus és 2 baptista hallgató vett részt. A versenyzők szakértői zsűri előtt, összesen nyolc szekcióban védték meg dolgozatikat. A zsűri a hittudományi karok és a felsőoktatási intézmények hitéleti szakos hallga­tóinak teljesítményét értékelve összesen 28 helyezést ítélt oda (az 1–3. díjak esetében megosztva is).
Egyetemünk hallgatói közül az alábbiak értek el helyezést:

Név   Konzulens Szekció  Helyezés
Gér András László dr. Hodossy-Takács Előd Biblikus tudományok II.      
Magyar Balázs Dávid dr. Baráth Béla Levente Egyház- és művelődéstörténet II.    
Peleskey Miklós Péter dr. Gaál Botond Filozófia és szisztematikus teológia III.  

Nemcsak a református mezőnyben szerepeltek jól hallgatóink (két másik református felsőoktatási intézményből egy-egy hallgató ért el helyezést), hanem a teljes mezőnyben is messze a számarányukon felül teljesítettek.

Országos Apáczai Tanítási Verseny – magyar nyelv és irodalom

Az Apáczai Tankönyvkiadó a volt Kölcsey Ferenc Tanítóképző Főiskola Anyanyelvi Tanszéke által (jelenleg: Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék) mintegy húsz évvel ezelőtt elindított tanítási versenyek mintájára rendezi meg évenként az Országos Apáczai Tanítási Versenyt végzős hallgatók és gyakorló pedagógusok számára. A verseny célja a szaktudás és a módszertani felkészültség összemérése.
Az első fordulóra 6-8 oldalas tanítási tervezetet kell benyújtani a tanítási óra digitális adathordozóra rögzített felvételével együtt.
A 2011/12-es tanévben 114 pályamű érkezett be az Apáczai Kiadóba. A harmadik fordulóként megrendezett országos döntőnek 2012. március 21-én és 22-én a Nyíregyházi Főiskola Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskolája adott otthont. A döntőbe hét gyakorló pedagógus és hat hallgató jutott be.
Lakatos Edina harmadéves, esti tagozatos hallgatónk a színvonalas verseny 4. helyezettje lett. Felkészítő oktatója Csákberényi-Nagy Miklósné dr., szakok­ta­tója pedig Szilvásiné Egri Judit volt (Debreceni Egyetem – Arany János Gyakorló Általános Iskola).
Kitüntetésben, jutalomban részesült hallgatók

A Tiszántúli Református Egyház­kerület Elnöksége a záróvizsgán nyújtott kiváló teljesít­mé­nyéért, valamint kiváló szakdolgozatáért dicséretben és fejenként 20.000.- forint pénz­jutalom­ban részesítette az alábbi hitéleti szakos hallgatókat:
Bodnár Márta – teológia szak – lelkipásztor szakirány,
Czető Viktória – teológia szak – lelkipásztor szakirány,
Paczári András – teológia szak – lelkipásztor szakirány,
Szűcs Johanna – teológia szak.

Egyetemünk Szenátusa az intézetvezetők felterjesztése alapján kiváló tanulmányi teljesítményéért és példaadó szorgalmáért a DRHE Kiváló Hallgatója Díjban és 30.000.- forint pénz­jutalomban részesíti az alábbi hallgatókat:
Lakatos Edina – tanító szak, teológia szak – lelkipásztor szakirány,
Bodnár Lídia – tanító szak, katekéta–lelkipásztori munkatárs szak.
Lakatos Edina pénzjutalmát a Szegi Piroska Emlékalapítvány, Bodnár Lídiáét a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzésért Alapítvány biztosította.

A Szegi Piroska Emlékalapítvány Kuratóriuma a szociálisan rászoruló, jó, illetve kimagasló tanulmányi eredményt elért magyar állampolgárságú, teológia–lelkész szakos hallgatók közül 20.000.-, illetve 15.000.- forint összegű támoga­tásban részesí­tette az alábbi hallgatókat:

Lencsés Noémi,
Damásdi Dénes,
Hurja Bettina,
Révész Orsolya Tímea,
Kovács Ilona,
Takács Anett.

Az egyetem Szenátusa a biblikus tanszékek tanszékvezetőinek javaslata alapján a biblikus tudományok terén nyújtott kiemelkedő teljesítményéért ebben a tanévben az alábbi hallgatónak ítélte oda egy magyar történeti bibliafordítás hasonmás kiadásából álló „Biblia-díjat”:
Szűcs Johanna – teológia szak.

Egyetemünk új doktorai és habilitáltjai

A 2011/2012-es tanévben doktoráltak

Szászi Andrea
    Tudományág: gyakorlati teológia
    Témavezető: dr. Bodó Sára
    Dolgozat címe: A magyar református hittankönyvek történeti és elvi tanulságai

Czagány Gábor
    Tudományág: msziológia és felekezettudomány
    Témavezető: dr. Gaál Sándor
    Dolgozat címe: Az úrvacsora szerepe a református gyülekezetépítésben – különös tekintettel az egyetemista közösségekre

Csoma Judit
    Tudományág: gyakorlati teológia
    Témavezető: dr. Bodó Sára
    Dolgozat címe: A szorongás jelenségének teológiai és pasztorálpszichológiai szemlélete a 20. században

Balla Ibolya – doktori oklevél honosítása
Doktoráltató Intézmény: Murdoch University, Perth (Ausztrália)
Tudományág: ószövetségi írásmagyarázat
Dolgozat címe: Attitudes toward sexuality in the Book of Ben Sira

Egyetemünk új habilitáltjai

Dr. Corneliu C. Simuţ
Tudományág: rendszeres teológia
Dolgozat címe: The Biblical Understanding of the Doctrine of Sin

Dr. Rezi Elek
Tudományág: egyháztörténet
Dolgozat címe: Hit és tudás – Az erdélyi unitárius akadémiták (1949–2009) vallási, teológiai, egyházi, társadalmi, kulturális recepciójának és integrá­ciójának értékelése, kontextuális teológiai szempontból