Legfrissebb híreink

Subscribe to Legfrissebb híreink feed
DRHE Hírek
Updated: 58 min 52 sec ago

Magyar Érdemrend Lovagkereszt kitüntetés

Mon, 08/21/2017 - 17:26
Augusztus 20-a alkalmából Dr. Gaál Sándor, egyetemünk tanszékvezető egyetemi docense, a Tiszántúli Református Egyházkerület Nyírségi Egyházmegyéjének esperese magas színvonalú munkájáért a Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést vehette át az emberi erőforrások miniszterétől, Balog Zoltántól a Pesti Vigadóban. Kitüntetéséhez szeretettel gratulálunk!

Tájékoztatás ügyfélfogadási szünetről

Thu, 08/03/2017 - 09:40
Tájékoztatjuk kedves hallgatóinkat és az érdeklődőket, hogy egyetemünk Rektori Hivatala, Tanulmányi Osztálya, Felnőttképzési Központja, valamint az Intézetek 2017. augusztus 7-18. között zárva tartanak. 2017. augusztus 21-től  valamennyi hivatal a megszokott munkarendben és munkaidőben tart nyitva.

Felvételi jelentkezés hit- és erkölcstanoktató szakirányú továbbképzésre.

Thu, 07/27/2017 - 17:06
A DRHE felvételt hirdet a 2017/18-as tanévre Hit- és erkölcstanoktató szakirányú továbbképzésre. A képzés oklevelet adó, 4 féléves képzés, melynek célja olyan szakemberek képzése, akik a nevelés és oktatás alapvető elméleti és gyakorlati módszereinek ismerete révén, valamint teológiai és hittanári ismeretek birtokában képesek a református hit- és erkölcstanoktatói feladatok ellátására a közoktatás 1–8. osztályában.   A képzésre történő belépés feltétele: 
 • alapképzésben vagy mesterképzésben, illetve korábbi főiskolai vagy egyetemi képzésben megszerzett pedagógus szakképzettség, továbbá 
 • hogy a jelentkező rendelkezzen református konfirmációval és református egyháztagsággal.
A felvételi eljárás pályaalkalmassági elbeszélgetésből áll.  A szakirányú továbbképzési szakra az a jelentkező vehető fel, aki a belépés feltételeit teljesítette, valamint akit a Felvételi Bizottság a pályaalkalmassági elbeszélgetés során „megfelelt” minősítéssel felvételre javasolt.   A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Református hit- és erkölcstanoktató. Képzés szakmai felelőse: dr. Kustár Zoltán (PhD, dr. habil.), tanszékvezető egyetemi tanár.   A képzés költsége: 110.000,-Ft/félév   Jelentkezési határidő: 2017. augusztus 18. A felvételi jelentkezést kizárólag postai úton lehet benyújtani! (DRHE Tanulmányi osztály,  4026 Debrecen, Kálvin tér 16.)  

Pótfelvételi hírdetés

Thu, 07/27/2017 - 12:08

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem pótfelvételt hirdet hitéleti és világi szakjaira a 2017/2018-es tanévre:

 • református teológia szak
 • református teológia szak lelkész szakirány
 • vallás- és nevelőtanár osztatlan szak
 • pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés MA szak (pasztorális tanácsadás szakirány)
 • katekéta-lelkipásztori munkatárs BA szak, katekéta szakirány
 • református kántor BA szak
 • hit- és erkölcstanoktatói szakirányú továbbképzési szak
 • tanító BA szak
 • kiegészítő műveltség területi képzés tanítóknak
 • szakirányú továbbképzések (http://www.drhe.hu/felnottkepzesi-kozpont)

További információk