Doktori Iskola

A Doktori Iskola a DRHE olyan – különböző egységeket is átfogó – oktatási, tudományos kutatási egysége, amelyben a doktori fokozat megszerzésére készülő doktoranduszok szervezett képzése folyik. A Doktori Iskola működésének rendjét a DRHE Doktori és Habilitációs Szabályzata rögzíti.

A Doktori Iskola azonosítója: D 133
Tudományterülete: hittudományok
Székhelye: 4026 Debrecen, Kálvin tér 16.
Létesítésének éve: 2000.
Elérhetősége: doktoriatdrhe [dot] hu

A Doktori Iskola vezetője: Dr. Fazakas Sándor
Elérhetősége: 52/518-556; fazakassatdrhe [dot] hu

Titkára: Dr. Baráth Béla Levente
Elérhetősége: 52/518-500/18667; barathbatdrhe [dot] hu

Ügyintéző:
Szilágyiné Asztalos Éva
Elérhetősége: 52/518-502; asztalos [dot] evaatdrhe [dot] hu